Υπηρεσίες

Προηγμένες τεχνολογίες, πρακτικές και υπηρεσίες σχετικές με τη Βιομηχανία 4.0

Το I4byDesign σε αριθμούς:

22

Τεχνολογικοί Φορείς

1

Ερευνητικό Κέντρο

150

τμ χώρου επίδειξης

Γνωρίστε μας

Οι Μέτοχοι του Κέντρου Ικανοτήτων

 Το I4byDesign αποτελείται από εταιρείες και φορείς με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία