Χωρίς κατηγορία

2η Γενική Συνέλευση των μετόχων της I4byDesign IKE

Posted on

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Ιουλίου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η Γενική Συνέλευση των μετόχων της I4byDesign ΙΚΕ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιλάμβαναν: Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Την πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου εταιρίας Τον διορισμό ελεγκτών Το αίτημα μείζονος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου με Κωδικό ΓΓ2CC-0076627 προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & […]