Προσθετική Κατασκευή – Τρισδιάστατη Τεχνολογία

3Δ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

 • Το I4byDesign αναλαμβάνει τον μηχανολογικό σχεδιασμό εξαρτημάτων και προϊόντων βασιζόμενο σε υφιστάμενα σκαριφήματα και στις δικές σας υποδείξεις.
 • Το παραδοτέο σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3D printing, κατεργασία σε CNC, κοπή σε Laser / Plasma / Υδροκοπή κ.α
 • Διενέργεια επίσκεψης των εξειδικευμένων τεχνικών στις εγκαταστάσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αναγκών.
 • Αποστολή πλήρους οικονομικής προσφοράς.

3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Το I4byDesign διαθέτοντας ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με 3Δ εκτυπωτές τελευταίας τεχνολογίας είναι σε θέση να εκτυπώσει το πρωτότυπο σας.

 • Ποικιλία υλικών
 • Ποικιλία χρωμάτων
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση

Παραδείγματα πρωτοτύπων:

 • Εξαρτήματα εφαρμογής σε εταιρείες του βιομηχανικού και μεταποιητικού κλάδου
 • Βιοσυμβατά και ανατομικά μοντέλα σε κλίμακα 1:1
 • Υψηλής ποιότητα πρωτότυπα τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν μεταλλικά εξαρτήματα
 • Λειτουργικά συναρμολογήματα από σύνθετα υλικά

3Δ ΣΑΡΩΣΗ

Το I4byDesign αναλαμβάνει την ακριβή αποτύπωση, αντιγραφή και ψηφιακή μοντελοποίηση των αντικειμένων σας με την χρήση υψηλής τεχνολογίας 3Δ σαρωτή.

 • Ενδεικτικά προσφέρει υπηρεσίες 3Δ σάρωσης στους παρακάτω τομείς:
  • Αντίστροφη μηχανική
  • Βιομηχανικός και μεταποιητικός κλάδος
  • Επιστήμη και εκπαίδευση
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Επιστήμες υγείας
  • Τέχνη και Πολιτισμός

Το Κέντρο Ικανοτήτων Ι4byDesign εξελίσσεται συνεχώς, ακολουθώντας την ταχεία ανάπτυξη της τρισδιάστατης τεχνολογίας και συνεχώς δημιουργούμε νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες με στόχο να παρέχουμε το πληρέστερο φάσμα υπηρεσιών στον καλύτερο δυνατό τρόπο και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Δείτε εδώ τον εξοπλισμό μας

Μπορείτε άμεσα να κάνετε κράτηση του εξοπλισμού που σας ενδιαφέρει εδώ

wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία