Συμβουλευτική

consulting

Δράσεις Ενημέρωσης και Επιχειρηματικές Συμβουλές για τη Βιομηχανία 4.0

Το I4byDesign διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών τόσο μεταξύ των εταίρων-μετόχων του όσο και με εξωτερικούς φορείς. Επιπλέον, πραγματοποιούνται δράσεις σχετικές με την υποστήριξη της άντλησης χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και επενδυτικών προγραμμάτων για τη Βιομηχανία 4.0.

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιούνται:

  • Επισκέψεις επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό για ανταλλαγή γνώσης και ιδεών
  • Θεματικά workshops με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων με επίκεντρο τη Βιομηχανία 4.0
  • Παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών από πραγματικά σενάρια χρήσης
  • Σεμινάρια για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
  • Υποστήριξη της άντλησης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων και συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Επιχειρηματική συμβουλευτική με έμφαση στη συμβουλευτική καινοτομίας
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία