Τεχνολογίες 3Δ

Το I4byDesign διαθέτει ειδικό χώρο για εκπαιδεύσεις με εξοπλισμούς τρισδιάστατης εκτύπωσης τελευταίας τεχνολογίας. Το  Learning Lab  σας παρέχει την δυνατότητα υψηλού επιπέδου κατάρτισης ως εξής:

  • Εκπαίδευση με χρήση Η/Υ σε σύγχρονα προγράμματα τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης με ευρεία γκάμα μεθόδων (FFF, SLS, SLA και παραγωγή νημάτων για εκτύπωση με οδηγό την κυκλική οικονομία.
  • Workshops σε θέματα τρισδιάστατου σχεδιασμού, τρισδιάστατης εκτύπωσης και τρισδιάστατης σάρωσης.
  • Σεμινάρια τρισδιάστατου σχεδιασμού αλλά και χρήσης εκτυπωτών και σαρωτών (Hands On Training)
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία