Δικτύωση

networking

Υπηρεσίες δικτύωσης, προώθησης και προβολής του I4byDesign

Μέσω του I4byDesign παρέχονται υπηρεσίες δικτύωσης με στόχο τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των μελών και άλλων φορέων, με κύριο σκοπό τη διεύρυνση του οικοσυστήματος.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται:

  • Προώθηση και προβολή του Κέντρου και των μελών του σε Εκθέσεις κι άλλες εκδηλώσεις
  • Ενοικίαση του χώρου επίδειξης για δοκιμαστικές χρήσεις προϊόντων και λύσεων
  • Υπηρεσίες δικτύωσης (networking)
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία