Νέα

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign θα συμμετέχει στην Beyond Expo, την έκθεση που χτυπάει η καρδιά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.Στο πλαίσιο

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign θα συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την κορυφαία διοργάνωση – θεσμό της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχετε

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Ιουλίου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η Γενική Συνέλευση των μετόχων της I4byDesign ΙΚΕ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Η εναρκτήρια συνάντηση των μελών του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign, πραγματοποιήθηκε υβριδικά ήμερα 28 Φεβρουαρίου 2022, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ. Η

wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία