Νέα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2022 με τηλεδιάσκεψη, η 1η Γενική Συνέλευση των μετόχων της I4byDesign ΙΚΕ. Τα θέματα περιλάμβαναν την πιστοποίηση

Η δράση του I4byDESIGN To Κέντρο Ικανοτήτων I4byDESIGN ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2021, υπό τη μορφή ενός Συνεργατικού

wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία