Έρευνα & Ανάπτυξη

research

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, στη Βιομηχανία 4.0 και στα Logistics 4.0

Το I4byDesign συμβάλλει στη διάδοση και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στις διαδικασίες της παραγωγής, της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στην ανάπτυξη και προσφορά προϊόντων & υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, το Κέντρο Ικανοτήτων σχεδιάζει κι αναπτύσσει δέκα (10) Προϊόντα Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΒΕ):

  • Εργαλείο ανίχνευσης αναδυόμενων τεχνολογιών (technology scouting).
  • Πλατφόρμα τεχνολογικών και επιχειρηματικών συμβουλών για επιχειρήσεις του κλάδου της Βιομηχανίας 4.0.
  • Ψηφιακό Δίδυμο (Digital Twin), για προσομοίωση ολόκληρης της γραμμής παραγωγής μίας επιχείρησης.
  • Ολοκληρωμένο Εργαλείο Καταγραφής, και Ανίχνευσης Κυβερνοεπιθέσεων σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα με δυνατότητες Ασφαλούς Διαμοιρασμού σε Ανοικτές Βάσεις.
  • Ευέλικτη Πλατφόρμα ταχείας σχεδίασης και ανάπτυξης Ρομποτικών Συστημάτων σε Συνεργατικά Βιομηχανικά Περιβάλλοντα.
  • Ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Περιβάλλον κόμβων Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT).
  • Εφαρμογή για την εξοικονόμηση ενέργειας και το διαχωρισμό της ενέργειας στη Βιομηχανία.
  • Ψηφιακή Πλατφόρμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων & Διεργασιών Προσθετικής Κατασκευής.
  • Εργαλεία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, υποστήριξης της ορατότητας και του ελέγχου των διαδικασιών και προϊόντων κατά μήκος της.
  • AI toolbox για την Βιομηχανία 4.0.
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία