Εναρκτήρια συνάντηση των μελών του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign

Η εναρκτήρια συνάντηση των μελών του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign, πραγματοποιήθηκε υβριδικά ήμερα 28 Φεβρουαρίου 2022, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ. Η πλειοψηφία των μετόχων συμμετείχε με φυσική παρουσία, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να παραβρεθούν συμμετείχαν απομακρυσμένα. Τα κύρια θέματα της συζήτησης ήταν τα προϊόντα βιομηχανικής έρευνας που θα αναπτύξει το Κέντρο Ικανοτήτων, ο απαραίτητος ερευνητικός εξοπλισμός που πρέπει να αποκτηθεί, καθώς και η στελέχωση της εταιρίας.